Khô cá phèn (cá đỏ) tiêu đường tách xương

240.000  /kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khô cá phèn (cá đỏ) tiêu đường tách xương”

Your email address will not be published. Required fields are marked *